Elektronická škola

Elektronická žákovská knížka

 ve školách - držte krok s dobou a zefektivněte svou práci
 v rodinách - zjistěte jednoduše vše potřebné o prospěchu Vašich dětí

Elektronická žákovská knížka

Online aplikace moje.i-zakovska.cz je vytvořena speciálně pro školy a nabízí lepší komunikaci se studenty i rodiči, kterým umožňuje mít lepší přehled o prospěchu jejich dětí, sděleních ze školy i absencích.

Mezi nabízené moduly patří:

 • Evidence a sestavování rozvrhů
 • Podpora rozvrhů pro sudé a liché týdny
 • Evidence žáků a tříd
 • Přiřazení zákonných zástupců ke studentům
 • Chování studentů - žákovská knížka, odpovědi od rodičů
 • Hodnocení studentů - žákovská knížka včetně váženého průměru
 • Absence studentů - žákovská knížka, automatický výpočet počtu hodin dle datumů
 • Sdělení studentům, rodičům - žákovská knížka, odpovědi od rodičů
 • Správa a administrace obědů - výběry jídel, odhlášení, přehledy
 • Elektronická třídní kniha - evidence hodin, nepřítomností, interních poznámek, průřezová témata výuky
 • SMS zprávy rodičům - rychle a ZDARMA zašlete v případě potřeby SMS zprávu rodičům z Vaší školy
 • Testy - vytvořte jednoduše online testy pro žáky
Chcete elektronickou žákovskou o nějaký modul rozšířit? Kontaktujte nás, rádi ho pro Vás doděláme!

Informace mezi školou a studenty, resp. jejich zákonnými zástupci jsou automaticky, v případě zájmu rodičů, ihned po zapsání do aplikace odeslány formou e-mailu, čímž je zajištěna aktuálnost a efektivnost sdělení.

Aplikace je webová a tudíž k ní mají přístup učitelé, studenti i rodiče odkudkoliv po zadání svých přihlašovacích údajů.

Veškerá data jsou přenášena šifrovaně za využití 256 bitového šifrování.

Celá aplikace je provozována v CLOUDu s denním zálohováním, na provoz tedy není třeba žádný server, ani správce, který by se o něj staral - ušetříte tím nemalé náklady.