Elektronická škola

Elektronická žákovská knížka

 ve školách - držte krok s dobou a zefektivněte svou práci
 v rodinách - zjistěte jednoduše vše potřebné o prospěchu Vašich dětí

Funkce elektronické žákovské knížky

Mezi nabízené moduly patří:

 • Evidence a sestavování rozvrhů
 • Podpora rozvrhů pro sudé a liché týdny
 • Evidence žáků a tříd
 • Přiřazení zákonných zástupců ke studentům
 • Chování studentů - žákovská knížka, odpovědi od rodičů
 • Hodnocení studentů - žákovská knížka včetně váženého průměru
 • Absence studentů - žákovská knížka, automatický výpočet počtu hodin dle datumů
 • Sdělení studentům, rodičům - žákovská knížka, odpovědi od rodičů
 • Správa a administrace obědů - výběry jídel, odhlášení, přehledy
 • Elektronická třídní kniha - evidence hodin, nepřítomností, interních poznámek, průřezových témat
 • SMS zprávy rodičům - rychle zašlete v případě potřeby SMS zprávu rodičům z Vaší školy
Chcete elektronickou žákovskou o nějaký modul rozšířit? Kontaktujte nás, rádi ho pro Vás doděláme!

K provozu naší aplikace nepotřebuje nic navíc, žádný server, žádného správce sítě!