Elektronická škola

Elektronická žákovská knížka

 ve školách - držte krok s dobou a zefektivněte svou práci
 v rodinách - zjistěte jednoduše vše potřebné o prospěchu Vašich dětí

Novinky2015-10-12
V elektronické třídnici můžete zapsat průřezové téma výuky více průřezových tématech na http://www.i-zakovska.cz/elektronicka-tridnice-prurezova-temata

2015-10-01
Spuštěn modul SMS zpráv rodičům.

2015-09-29
Spuštěn modul třídnice do testovacího provozu.

2015-09-22
Nová verze aplikace i-zakovska.cz, připraveno pro implementaci elektronické třídnice.

2015-01-16
- v sekci Chování byl export do Excelu upraven tak, aby se exportoval neformátovaný text bez HTML značek - text je přehlednější a kratší pro další zpracování (tisk, úpravy)
- v sekci Známky byla přidána v části známek celé třídy ikona pro tisk, abyste mohli jednoduše vytisknout přehled Vaší třídy

2014-11-20
Přidání možnosti "více správců" v rámci jedné školy.

2014-09-16
Grafická úprava rozhraní pro vyšší přehlednost.

2014-09-16
Rozšíření možnosti zobrazení známek v přehledech pro vyučující.

2014-09-01
Úspěšný vstup do nového školního roku se systémem i-zakovska.cz Vám přeje náš tým.

2014-06-30
Děkujeme všem uživatelům za použití a přejeme krásné prožití prázdnin.

2014-01-07
Možnost rozvrhů o sudé a liché týdny, pro které můžete definovat vlastní rozvrhy a podle nich se počítá i případná absence žáků.

2013-12-18
Možnost vyhledávání známek studenta mimo rozbalovací menu – můžete začít psát jeho příjmení a naleznou se všichni studenti. Nově mohou rodiče při omlouvání absence zadat i důvod absence.

2013-11-27
Nová záložka „Komunikace“ – přes kterou Vás mohou rodiče kontaktovat, či Vy je. Pokud Vás rodič takto kontaktuje, dostanete o tom informaci do e-mailu.

2013-11-22
Na Váš podnět bylo zvětšeno tlačítko pro přihlášení. Nově je povinné vyplnit důvod nepřítomnosti studenty při omlouvání rodiči. Zafixování horní řádky u známek – pokud si zobrazujete známky dle třídy, zafixuje se řádek s názvy předmětů.

2013-11-18
Rodič po přihlášení do aplikace má nově možnost informaci o chování (poznámku) podepsat kliknutím na ikonu tužky.

2013-11-15
Nově možnost zobrazit poslední přihlášení daného rodiče do aplikace i-zakovska.cz. Dostupné správci aplikace a třídním učitelům.

2013-10-12
Nově možnost zobrazit omluvené i neomluvené absence u studentů. Stačí kliknout na modré i, které se nachází vedle seznamu žáků na listu „Absence“.

2013-10-10
Nově možnost hromadně upravit známky, pokud jste se spletli, přidána možnost editace váhy známky.