Elektronická škola

Elektronická žákovská knížka

 ve školách - držte krok s dobou a zefektivněte svou práci
 v rodinách - zjistěte jednoduše vše potřebné o prospěchu Vašich dětí

Online testy

Online testy jsou jednoduchou možností jak rychle zadat žákům testy z jednotlivých předmětů a zjistit tak jejich znalosti.


Pro názornou představu jsou připraveny v šablonách testů testy pro Vaši potřebu, které můžete jednoduše využít.

Testy mají tyto možnosti (jednotlivé možnosti můžete u testu zapnout či nikoliv):
 • Nastavení časového limitu
 • Náhodné řazení otázek - ztěžuje opisování
 • Výběr X otázek ze všech zadaných otázek - ztěžuje opisování a udělá test vždy trochu jiný
 • Informační text před začátkem testu
 • Zobrazit správné odpovědi na konci testu
 • Automatické známkování
 • Naplánování testu žákům na určitý den - test mohou absolvovat například jako domácí úkol doma
 • Přehledné zobrazení žáků, kteří test absolvovali, včetně jejich odpovědí + možnost zapsat známku, či upravit hodnocení
 • Typy otázek/odpovědí použitelných v testu:
  • Text - běžná textová odpověď na otázku, pro automatické hodnocení se musí přesně shodovat se správnou odpovědí
  • Číslo - číselná odpověď
  • Varianty - přesně 1 správná možnost - žák musí vybrat správnou odpověď ze zobrazených možností
  • Varianty - více správných možností (nutno zvolit všechny) - žák musí vybrat všechny správné odpovědi ze zobrazených možností
  • Doplňování slov/písmen (slova/písmena na doplnění dávejte do () v otázce) - žák musí doplnit chybějící slova/písmena
   • Například zadáme do otázky: Moje nov(é) auto.
   • Systém automaticky vytvoří otázku pro doplnění:


Ukázka online testu: